מכלית נפט, כימיקלים מכלית. רכישת כלי.

DWT L/B/D draft אזור
id3614 1997-2000 10000-15000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3594 1987-1997 900-1100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3588 500-1700 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית דרום אסיה
id3606 2006-2016 1260-1540 62-76/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3472 1975-1990 2000-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3484 1500-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3466 2006-2016 4500-5500 90-110/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id3396 1989-2000 1350-1650 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים השחור
id3408 2000-3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent הים השחור
id3336 1800-2400 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3498 2000-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id3264 1992-... 1000-1200 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3266 2007-2017 3600-4400 84-103/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3263 1980-... 1500-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3290 1990-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3254 25000-30000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id3219 1979-1984 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3237 12000-15000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent הים השחור
id3239 1995-2005 5000-12000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3217 1988-1999 5500-7000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3176 פחות מ 5500 100-133/14/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3168 1400-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id3151 360-440 45-55/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3127 1995-... 4900-8500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3102 40000-100000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent הים הכספי
id3072 1987-1980 15000-17000 150-160/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2997 1992-... 3000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2948 2005-... 12000-15000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2848 2800-3400 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2857 1980-1995 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2820 3000-5000 78-100/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית בדרום מזרח אסיה
id2821 4800-7000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2801 2005-... 30000-40000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2776 1980-2000 1600-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2724 1973-1983 3000-8000 95-116/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2706 500-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2703 1996-2006 4950-6050 98-119/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2692 1400-9000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2684 12000-15000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2697 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id2747 1500-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2626 1000-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2775 1994-2004 275760-337040 300-367/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id2618 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2554 2000-2200 ...-122.8/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2533 9000-15000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2506 1990-2000 5800-6000 106-130/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2495 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2410 1992-... 11000-15500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים השחור
id2411 1992-... 6000-7500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים השחור
id2413 1992-... 6000-8500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2452 2006-2016 900-1100 44-54/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית דרום אסיה
id2395 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent הים הכספי
id2468 1993-2003 8210-10035 102-125/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2363 500-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2365 4900-10035 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2298 4500-8000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2258 2000-3500 /0/0 0 מכליות ים התיכון
id2239 1991-... 5000-10000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id2240 1972-1982 1440-1760 51-62/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2245 200-500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2225 ...-1997 2000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים הכספי
id2195 1973-1983 3240-3960 81-99/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent הים השחור
id2205 400-1000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2210 1973-1983 27000-33000 81-99/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2172 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים הכספי
id2160 1980-1990 7000-10000 106-130/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ים התיכון
id2054 1973-1983 2000-4500 75-99/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מערב אסיה
id2007 2001-... 6000-7000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2011 1990-... 1000-1500 45-60/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2012 1963-1973 1350-1650 77-94/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1944 1984-1989 6750-15000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1941 200-400 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1938 ...-1996 1600-2800 65-75/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1922 ...-2007 4000-4800 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1913 1990-2000 2700-3300 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1912 5000-6000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1901 1973-1983 3240-3960 81-99/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1869 1981-1989 1200-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1868 2006-2016 5805-7095 92-113/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1841 יותר מ 160000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent ים התיכון
id1807 1990-2011 500-1000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים הכספי
id1800 1200-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1805 300-1000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1804 2250-2750 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1787 1000-1200 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1789 1983-1988 400-600 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1749 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית צפון אירופה
id1851 1200-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1962 3000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במזרח אפריקה
id1966 1991-... 2000-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2014 1000-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2042 1990-2000 6900-8300 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2063 2001-... 1500-3000 /0/0 2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id2098 1963-1973 1124-1373 75-92/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2123 1992-2002 4410-5390 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2128 500-1700 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1712 1000-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים הכספי
id1696 2009-2011 15000-20000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1672 4500-6000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent בדרום מזרח אסיה
id1669 פחות מ 3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1608 5000-10000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1600 1980-1993 20000-30000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אירופה
id1586 2001-... 7000-9000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אירופה
id1585 2000-... 80000-100000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אירופה
id1624 2001-... 50000-80000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1598 1984-... /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1596 400-900 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1542 4500-6000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1540 17000-34000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1530 יותר מ 100000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1507 יותר מ 3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1476 3000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח ומרכז אירופה
id1390 1994-2001 5000-6000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1384 1990-1998 1800-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id1342 3000-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1344 יותר מ 10000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1292 1996-... 11000-12000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1291 1958-1970 850-1100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1280 3000-4000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1287 1995-... 300-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1274 5000-12000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1273 1990-1997 יותר מ 2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1251 1986-... 8000-12000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1238 1991-... 1200-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1232 1955-... 1000-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1213 1989-... 1800-2255 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1195 2010-... 800-1100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1193 1987-... 1500-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1178 1000-1700 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1174 1975-1986 2300-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1161 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1158 1996-... יותר מ 4500 /0/0 3 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1152 2000-2002 9000-12000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1150 1995-2011 900-1100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1147 1992-2000 1100-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1119 2500-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1117 1991-... 5000-8000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1116 2000-... 1200-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1447 1000-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1480 10000-20000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1484 1995-2003 2500-3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1485 30000-40000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1400 1400-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1367 1000-3000 30-.../0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1357 27000-37000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1356 ...-1994 1200-1800 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1129 1992-... 1000-2200 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית דרום אסיה
id1046 יותר מ 5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1053 1500-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id1038 ...-1997 3000-6500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1027 5000-7000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1017 1990-2000 2000-3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1007 10-50 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id979 5000-8000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id971 1999-2004 2500-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id970 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id967 7000-8000 110-120/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id958 1990-2012 900-1800 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id929 2000-2005 12000-16000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id927 1986-2005 900-1700 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id877 3000-4000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id868 2001-... 2500-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id855 1980-1995 1000-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id836 10000-20000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id831 1500-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id807 2500-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id798 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id795 500-3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id789 750-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id779 3000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית האיים הקריביים
id755 1995-... 1000-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים הכספי
id645 1980-1985 500-1100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id635 5000-7000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id617 1960-1985 1000-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id740 3000-4000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id705 5000-10000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id703 1960-2000 1000-3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id683 2000-... 400-600 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id686 1985-1995 1500-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ים התיכון
id689 1990-... 4500-6000 /0/0 0 מכליות
id690 1993-2009 3000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id602 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id597 2500-7000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id567 2005-... 3000-3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id553 ...-1982 900-1200 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מערב אסיה
id516 45000-60000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id488 1988-1995 1500-2000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ים התיכון
id478 800-1500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id479 10000-25000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במערב אפריקה
id432 1990-2005 3000-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית במזרח הרחוק של רוסיה
id414 יותר מ 3500 /18/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id183 2000-3000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id133 1500-2500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id129 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id117 1987-... 1500-5000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id112 2001-... 1100-2200 ...-80/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id57 300-600 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
תפריט ראשי
אנשי קשר
חיפוש עבור כלי
חדשות אחרונות
ינואר 27, 2013
שינוי העקרונות של שיתוף פעולה

ברגע שתוכל להיכנס למנוי שלנו. עלות היא 300 דולרים למנוי שנתי. אתה תקבל את מסד הנתונים כולו, בתוספת הצעות חדשות ברחבי הטווח של המנוי.

בפברואר 15, 2012
תכונה חדשה של דף קשר

מרגע זה אתם יכולים לשלוח לנו קבצים מצורפים ישירות מדף "צור קשר".