מכלית נפט, כימיקלים מכלית. כלי מכירה.

מגע ישיר. נבנה ב 1990. abt.400 DWT. LB:49.59/7.8. DRFT:3.13 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2010. abt.5900 DWT. גוף כפול. LB:112.1/16.2. DRFT:6. אזור: מזרח אסיה יותר»
מגע ישיר. abt.400 DWT. גוף כפול. LB:46/8. DRFT:3.1 יותר»
מגע ישיר. אזור: בדרום מזרח אסיה יותר»
abt.2900 DWT. DRFT:4.6. אזור: הים השחור יותר»
נבנה ב 1942 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2002. abt.34200 DWT. גוף כפול. LB:1/7. DRFT:42. Geared. IFO 380. אזור: מזרח אסיה יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1983. abt.212400 DWT. LB:78.12/12 יותר»
נבנה ב 1994. abt.3800 DWT. תחתית כפולה. LB:88.5/14. DRFT:6.04. אזור: בדרום מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 2011. abt.299900 DWT יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1962. abt.1300 DWT. LB:78.5/11. DRFT:2.4. אזור: הים השחור יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1987. abt.700 DWT. LB:67/10. DRFT:3.867. MGO יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2002. abt.3500 DWT יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2012. abt.3900 DWT. גוף כפול. LB:96.6/15. DRFT:5.2. אזור: מזרח אסיה יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1989. abt.1900 DWT. LB:69.98/66 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1991. abt.7700 DWT. גוף כפול. LB:112.09/104.03 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1987. abt.1100 DWT. DRFT:67. MGO יותר»
נבנה ב 1985. נהר. LB:110/10.5 יותר»
נבנה ב 1997. abt.8500 DWT. תחתית כפולה. LB:116.6/18.6. DRFT:7.6. אזור: דרום אמריקה יותר»
נבנה ב 1999. abt.99000 DWT. LB:240.99/42. DRFT:14.3. אזור: מערב אסיה יותר»
נבנה ב 1987. abt.6500 DWT. גוף כפול. LB:107.4/17.61. DRFT:7 יותר»
נבנה ב 1996. abt.40300 DWT. LB:181/32.03. DRFT:11.02 יותר»
נבנה ב 1991. abt.7900 DWT. גוף כפול. LB:124.9/17.3. DRFT:7.12. קרח יותר»
abt.13800 DWT. אזור: בדרום מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1987. abt.50000 DWT. LB:182.02/32.24. DRFT:13.29 יותר»
נבנה ב 1990. abt.82800 DWT. גוף כפול. LB:227/32. DRFT:14 יותר»
abt.99000 DWT. גוף כפול. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 2012. abt.3900 DWT. LB:94.4/15.4. DRFT:5.65. IFO 380 יותר»
נבנה ב 1970. abt.1500 DWT. LB:10.54/9.52 יותר»
נבנה ב 2010. abt.16800 DWT. LB:150/23. DRFT:8.8 יותר»
נבנה ב 2012. abt.3700 DWT. LB:94.8/14.2. DRFT:5.4 יותר»
נבנה ב 2011. abt.8400 DWT יותר»
נבנה ב 2011. abt.6900 DWT. LB:118/17.6. DRFT:6.6 יותר»
נבנה ב 2011. abt.6900 DWT. LB:118/17.6. DRFT:6.6 יותר»
נבנה ב 2011. abt.4900 DWT. LB:100.72/16. DRFT:6.5 יותר»
נבנה ב 2009. abt.3700 DWT. DRFT:6.12 יותר»
נבנה ב 1980. abt.1700 DWT יותר»
נבנה ב 2010. abt.11100 DWT יותר»
נבנה ב 2009. abt.3800 DWT. LB:88.6/14.6. DRFT:6.112. IFO 180 יותר»
נבנה ב 1999. abt.8600 DWT. גוף כפול. LB:113.98/18.2. DRFT:7.478 יותר»
נבנה ב 2002. abt.8600 DWT. גוף כפול. LB:113.98/18.2. DRFT:7.478 יותר»
נבנה ב 1995. abt.6500 DWT. גוף כפול. LB:105/16.8. DRFT:6.95. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 6450. abt.6300 DWT. DRFT:4.4. אזור: הים השחור יותר»
נבנה ב 1997. abt.1400 DWT. תחתית כפולה. LB:65/15. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1995. abt.15200 DWT. גוף כפול. LB:145/22.66. DRFT:8.47 יותר»
נבנה ב 1995. abt.15200 DWT. גוף כפול. LB:145/22.66. DRFT:8.47 יותר»
נבנה ב 1987. abt.1700 DWT. אחד למטה. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1963. abt.1100 DWT. LB:82/8. אזור: צפון אירופה יותר»
נבנה ב 2008. abt.5500 DWT. LB:105.6/16.6. DRFT:6.6. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1996. abt.109500 DWT. LB:41.84/20.03. DRFT:13.59. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1995. abt.4800 DWT. תחתית כפולה. LB:91.16/16.5. DRFT:5.9. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1990. abt.1200 DWT. DRFT:4. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1992. abt.45300 DWT. תחתית כפולה. LB:73.41/12. DRFT:5.4. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1987. abt.3200 DWT. תחתית כפולה. DRFT:5.68. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1990. abt.1200 DWT. גוף כפול. LB:62.77/60. DRFT:4.2 יותר»
נבנה ב 1982. abt.6100 DWT יותר»
נבנה ב 1978. abt.6600 DWT. תחתית כפולה. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1985. abt.6600 DWT. תחתית כפולה. LB:113.32/18.81. DRFT:6.31 יותר»
נבנה ב 1983. abt.1200 DWT. תחתית כפולה. LB:56/9.8. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1988. abt.1100 DWT. גוף כפול יותר»
נבנה ב 1987. LB:88.8/13 יותר»
נבנה ב 1986. abt.1100 DWT. DRFT:3.984 יותר»
נבנה ב 1995. abt.6400 DWT. גוף כפול. LB:110/16.06. DRFT:6.764. Geared. MGO יותר»
נבנה ב 1993. abt.1800 DWT. תחתית כפולה. LB:74.15/11.4. DRFT:4.664 יותר»
נבנה ב 1987. abt.4900 DWT. תחתית כפולה. LB:105.4/15.2. DRFT:6.52 יותר»
נבנה ב 1986. abt.1100 DWT. DRFT:3.984 יותר»
נבנה ב 1990. abt.8700 DWT. גוף כפול. LB:113.95/18.4. IFO 180 יותר»
נבנה ב 1991. abt.7800 DWT. גוף כפול. LB:108/18.2. IFO 180 יותר»
נבנה ב 1992. abt.3600 DWT. LB:86.67/12.8. DRFT:6.4. אזור: ים התיכון יותר»
נבנה ב 1956. abt.1000 DWT. אחד למטה. נהר. LB:73.24/8.2. אזור: צפון אירופה יותר»
נבנה ב 2000. abt.4300 DWT. גוף כפול. LB:80.5/17 יותר»
נבנה ב 2011. abt.900 DWT. LB:49.9/9.8. DRFT:3.5. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 2011. abt.1400 DWT. גוף כפול. LB:69.8/10.45. DRFT:4.2. אזור: ים התיכון יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1984. abt.3200 DWT יותר»
נבנה ב 1998. abt.9000 DWT. גוף כפול. LB:114.04/18.6 יותר»
מגע ישיר יותר»
נבנה ב 2002. abt.99000 DWT יותר»
abt.148500 DWT יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1978. abt.3500 DWT. DRFT:5.715. MDO. אזור: ים התיכון יותר»
נבנה ב 2006. abt.3400 DWT. LB:90/15.2. DRFT:5.6. קרח. HFO יותר»
נבנה ב 1962. abt.1500 DWT. LB:85.92/9.5 יותר»
abt.300 DWT. נהר. LB:50/6.6. DRFT:1.56. MDO. אזור: צפון אירופה יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2011. abt.13800 DWT. גוף כפול. LB:146/22. DRFT:7.8. אזור: הים השחור יותר»
נבנה ב 1995. abt.16000 DWT. גוף כפול. LB:138.6/21.8. DRFT:9.019 יותר»
נבנה ב 1988. abt.2000 DWT. תחתית כפולה. LB:76.51/11.4. DRFT:4.7 יותר»
נבנה ב 1989. abt.2000 DWT. תחתית כפולה. LB:75.84/11.5. DRFT:4.79 יותר»
מגע ישיר. abt.10800 DWT. גוף כפול. LB:132/19.8. DRFT:7.6 יותר»
נבנה ב 1982. abt.4900 DWT. תחתית כפולה. LB:103.3/15. DRFT:6.45 יותר»
נבנה ב 2009. abt.10800 DWT. LB:132.6/19.8. DRFT:7.6 יותר»
נבנה ב 1997. abt.4900 DWT. תחתית כפולה. LB:99.9/15.4. DRFT:6.51 יותר»
נבנה ב 2009. abt.13000 DWT. LB:140.6/20.8. DRFT:8.4 יותר»
נבנה ב 2012. abt.13400 DWT. LB:146.5/21. DRFT:8 יותר»
נבנה ב 1979. abt.2800 DWT. גוף כפול. DRFT:2.95 יותר»
נבנה ב 1960. abt.3000 DWT. גוף כפול. DRFT:3.5 יותר»
נבנה ב 1987. abt.1700 DWT. תחתית כפולה. LB:74.92/11.5. DRFT:4.3 יותר»
נבנה ב 1991. abt.49500 DWT יותר»
נבנה ב 2001. abt.8600 DWT. גוף כפול. LB:113.98/18.2. DRFT:7.48 יותר»
נבנה ב 1986. abt.1200 DWT. תחתית כפולה. LB:65/10. DRFT:4.2 יותר»
נבנה ב 2011. abt.3300 DWT. LB:89/17.8. DRFT:3.5 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2005. abt.49500 DWT. גוף כפול. LB:180/32.23 יותר»
נבנה ב 2009. abt.4900 DWT. גוף כפול. LB:101/16. DRFT:5.9 יותר»
נבנה ב 2001. abt.5400 DWT. גוף כפול. LB:109/16.19. DRFT:5.75. קרח יותר»
abt.4900 DWT. גוף כפול. LB:100.72/16. DRFT:6.2 יותר»
abt.900 DWT. LB:53.5/9.2. DRFT:3.5. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 2006. abt.49500 DWT. גוף כפול. LB:180/32.23. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1999. abt.303300 DWT. גוף כפול. LB:334/58 יותר»
נבנה ב 2010. abt.10800 DWT. גוף כפול. LB:132/19.8. קרח. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 2011. abt.6300 DWT. גוף כפול. LB:103/16. אזור: מזרח אסיה יותר»
נבנה ב 1991. abt.13800 DWT. תחתית כפולה. LB:132/20.4 יותר»
נבנה ב 1991. abt.600 DWT. תחתית כפולה יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 2006. abt.700 DWT. LB:71.9/10.6. DRFT:2.2 יותר»
נבנה ב 1988. abt.1100 DWT. גוף כפול. LB:60.91/10. DRFT:3.943. IFO 30 יותר»
נבנה ב 1987. abt.6600 DWT. גוף כפול. LB:107.38/17.6. אזור: מזרח אסיה יותר»
מגע ישיר. abt.8900 DWT. גוף כפול. LB:117.6/19. אזור: מזרח אסיה יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1988. abt.6000 DWT. גוף כפול. LB:118.5/15.8. אזור: ים התיכון יותר»
נבנה ב 1989. abt.7400 DWT. תחתית כפולה יותר»
נבנה ב 2010. abt.6300 DWT. גוף כפול. LB:103/16 יותר»
abt.6900 DWT. גוף כפול. LB:118/17.6 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1968. abt.1200 DWT. תחתית כפולה. LB:84.17/8.8 יותר»
מגע ישיר. נבנה ב 1961. abt.1100 DWT. תחתית כפולה. LB:84/8.24. DRFT:2.6 יותר»
מגע ישיר יותר»
תפריט ראשי
אנשי קשר
חיפוש עבור כלי
חדשות אחרונות
בפברואר 15, 2012
תכונה חדשה של דף קשר

מרגע זה אתם יכולים לשלוח לנו קבצים מצורפים ישירות מדף "צור קשר".

ינואר 21, 2012
אנחנו צריכים משרד בקייב

אנחנו מתחילים לחפש את המשרד החדש בקייב. אם יש לכם הצעות, נא לשלוח לנו דואר אלקטרוני.

Partners