מכלית נפט, כימיקלים מכלית. כלי מכירה.

DWT L/B/D draft אזור
id3570 1990 abt.400 49.59/7.8/3.3 3.13 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3574 2010 abt.5900 112.1/16.2/8 6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id3578 abt.400 46/8/3.3 3.1 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3579 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית בדרום מזרח אסיה
id3555 abt.2900 /0/0 4.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent הים השחור
id3581 1942 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3542 2002 abt.34200 1/7/17 42 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id3543 1983 abt.212400 78.12/12/5.5 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3538 1994 abt.3800 88.5/14/6.8 6.04 מכלית נפט, כימיקלים מכלית בדרום מזרח אסיה
id3469 2011 abt.299900 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id3439 מיכלית נהר 1962 abt.1300 78.5/11/2.73 2.4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים השחור
id3434 1987 abt.700 67/10/4.5 3.867 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3435 2002 abt.3500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3405 2012 abt.3900 96.6/15/7.4 5.2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id3383 1989 abt.1900 69.98/66/12 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3385 1991 abt.7700 112.09/104.03/18.6 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3388 1987 abt.1100 /0/0 67 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3372 1985 110/10.5/3.63 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3331 1997 abt.8500 116.6/18.6/10.55 7.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית דרום אמריקה
id3318 1999 abt.99000 240.99/42/0 14.3 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מערב אסיה
id3297 1987 abt.6500 107.4/17.61/0 7 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3311 1996 abt.40300 181/32.03/0 11.02 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent
id3243 1991 abt.7900 124.9/17.3/9 7.12 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3221 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3210 abt.13800 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent בדרום מזרח אסיה
id3179 1987 abt.50000 182.02/32.24/17.81 13.29 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3180 1990 abt.82800 227/32/21 14 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3135 abt.99000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית rent מזרח אסיה
id3118 2012 abt.3900 94.4/15.4/7.6 5.65 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3117 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 1970 abt.1500 10.54/9.52/2 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3077 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 2010 abt.16800 150/23/12.5 8.8 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3080 2012 abt.3700 94.8/14.2/6.9 5.4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3081 2011 abt.8400 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3083 2011 abt.6900 118/17.6/9 6.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3084 2011 abt.6900 118/17.6/9 6.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3085 2011 abt.4900 100.72/16/8 6.5 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3074 2009 abt.3700 88.6/0/0 6.12 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3071 1980 abt.1700 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id3006 2010 abt.11100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2917 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 2009 abt.3800 88.6/14.6/7.55 6.112 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2918 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 1999 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.478 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2919 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 2002 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.478 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2898 שמן / כימיים מיכלית למכירה 1995 abt.6500 105/16.8/8.4 6.95 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2900 6450 abt.6300 /0/0 4.4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים השחור
id2839 שמן מיכלית למכירה 1997 abt.1400 65/15/5.2 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2828 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 1995 abt.15200 145/22.66/10.8 8.47 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2829 מיכלית נפט, כימיקלים מכלית 1995 abt.15200 145/22.66/10.8 8.47 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2813 1987 abt.1700 69.5/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2830 מכלית גרמנית היבשה 1963 abt.1100 82/8/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית צפון אירופה
id2652 2008 abt.5500 105.6/16.6/8.6 6.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2641 1996 abt.109500 41.84/20.03/0 13.59 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2643 1995 abt.4800 91.16/16.5/7.5 5.9 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2568 1990 abt.1200 10.8/0/0 4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2569 1992 abt.45300 73.41/12/73.41 5.4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2578 1987 abt.3200 13/0/0 5.68 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2581 1990 abt.1200 62.77/60/10.3 4.2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2497 1982 abt.6100 103/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2498 1978 abt.6600 105.595/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2496 1985 abt.6600 113.32/18.81/8.01 6.31 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2482 1983 abt.1200 56/9.8/4.6 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2432 1988 abt.1100 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2434 1987 88.8/13/6.4 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2437 1986 abt.1100 65/0/0 3.984 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2442 מכלית נפט, כימיקלים מכלית 1995 abt.6400 110/16.06/9.3 6.764 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2443 1993 abt.1800 74.15/11.4/5.2 4.664 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2449 1987 abt.4900 105.4/15.2/7.5 6.52 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2417 1986 abt.1100 65/0/0 3.984 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2380 שמן / כימי מכלית 1990 abt.8700 113.95/18.4/9.8 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2381 שמן / כימי מכלית 1991 abt.7800 108/18.2/8.9 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2383 ובכן שמירה על מכלית נפט כלי 1992 abt.3600 86.67/12.8/0 6.4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ים התיכון
id2393 הנהר מיכלית למכירה 1956 abt.1000 73.24/8.2/2.65 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית צפון אירופה
id2396 Bunkering מיכלית 2000 abt.4300 80.5/17/84 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2154 טיוטת נמוכה טנק כלי 2011 abt.900 49.9/9.8/4.12 3.5 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id2157 2011 abt.1400 69.8/10.45/0 4.2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ים התיכון
id1928 מכלית עם חומרים כימיים, סוג 3 1984 abt.3200 84.15/0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1950 1998 abt.9000 114.04/18.6/10.5 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1876 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1823 2002 abt.99000 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1751 abt.148500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1746 מכלית להשכרה ומכירה 1978 abt.3500 90.2/0/6.5 5.715 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ים התיכון
id1774 מכלית נפט ESP 2006 abt.3400 90/15.2/7.2 5.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1886 מכלית במצב טוב 1962 abt.1500 85.92/9.5/2.97 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id2025 abt.300 50/6.6/0 1.56 מכלית נפט, כימיקלים מכלית צפון אירופה
id2102 מכלית חדשה לבנות על מכירת 2011 abt.13800 146/22/10.8 7.8 מכלית נפט, כימיקלים מכלית הים השחור
id2116 מכלית הספינה על המכירה 1995 abt.16000 138.6/21.8/0 9.019 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1682 1988 abt.2000 76.51/11.4/5.3 4.7 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1683 1989 abt.2000 75.84/11.5/5.33 4.79 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1656 שמן / כימי מכלית abt.10800 132/19.8/10 7.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1616 1982 abt.4900 103.3/15/0 6.45 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1594 2009 abt.10800 132.6/19.8/10 7.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1558 מכלית נפט (גוף יחיד / תחתית כפולה) 1997 abt.4900 99.9/15.4/7.8 6.51 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1565 2009 abt.13000 140.6/20.8/11.2 8.4 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1564 2012 abt.13400 146.5/21/11.2 8 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1505 1979 abt.2800 /0/0 2.95 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1506 1960 abt.3000 /0/0 3.5 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1510 מכלית נפט למכירה 1987 abt.1700 74.92/11.5/5 4.3 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1228 מכלית במצב טוב מוכן לעבוד 1991 abt.49500 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1211 שמן משומש / כימי מכלית 2001 abt.8600 113.98/18.2/9.65 7.48 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1218 מיכלית הנפט למכירה 1986 abt.1200 65/10/4 4.2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1192 מיכליות חדש תחת מיכליות הבנייה למכירה 2011 abt.3300 89/17.8/5 3.5 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1191 2005 abt.49500 180/32.23/12.88 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1416 2009 abt.4900 101/16/8 5.9 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1417 קרח כימי מכלית בכיתה 2001 abt.5400 109/16.19/0 5.75 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1415 abt.4900 100.72/16/0 6.2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id1039 5 מיכליות חדש קטן abt.900 53.5/9.2/0 3.5 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id1018 מכלית נפט, 50, יפן 2006 abt.49500 180/32.23/12.88 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id1016 1999 abt.303300 334/58/22.52 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id952 2010 abt.10800 132/19.8/7.6 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id891 2011 abt.6300 103/16/7 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id857 1991 abt.13800 132/20.4/8.799 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id838 מכלית נפט 1991 abt.600 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id821 מתנייעים מכלית הנפט 2006 abt.700 71.9/10.6/0 2.2 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id818 TBN - מכלית דלק כימי 1988 abt.1100 60.91/10/0 3.943 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id654  מכלית כפול גוף 1987 abt.6600 107.38/17.6/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id662 מכלית abt.8900 117.6/19/7.5 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית מזרח אסיה
id760 Doble גוף כימי / מיכלית נפט 1988 abt.6000 118.5/15.8/7.9 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית ראש ים התיכון
id563 1989 abt.7400 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id470 כימית / מיכלית נפט 2010 abt.6300 103/16/7 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id471 מוצר מכלית הנפט abt.6900 118/17.6/6.6 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id472 /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id308 נהר מכלית TN057 1968 abt.1200 84.17/8.8/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id309 נהר מכלית TN058 1961 abt.1100 84/8.24/0 2.6 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
id266 גוף של מיכלית כימיקלים /0/0 0 מכלית נפט, כימיקלים מכלית
תפריט ראשי
אנשי קשר
חיפוש עבור כלי
חדשות אחרונות
ינואר 27, 2013
שינוי העקרונות של שיתוף פעולה

ברגע שתוכל להיכנס למנוי שלנו. עלות היא 300 דולרים למנוי שנתי. אתה תקבל את מסד הנתונים כולו, בתוספת הצעות חדשות ברחבי הטווח של המנוי.

בפברואר 15, 2012
תכונה חדשה של דף קשר

מרגע זה אתם יכולים לשלוח לנו קבצים מצורפים ישירות מדף "צור קשר".