קניית ספינות

DWT L/B/D draft
id8737
אוניית מכולות
id8748
מוביל בתפזורת
id8662
גרוטאות מתכת
id8661
מוביל בתפזורת
id8660
דוֹבְרָה
id8628
3200-4500
דוֹבְרָה
id8428 2007-...
3000-6000
94.6-.../15.21/ 5.6 מכלית נפט, מכלית כימית
id8355
כַּדוּם 10...
id8320
5000-...
כַּדוּם
id8326 1990-...
6097-1990
105-...// 8.8 מוביל בתפזורת
id8318
גרוטאות מתכת
id8220
מכלית נפט, מכלית כימית
id8198 2005-2015
4500-7000
ספינת משא יבשה
id8176
דוֹבְרָה
id8107 2012-2014
35194-...
180.11-.../30.05/ 9.9 מוביל בתפזורת 1,500...
id8108
גרוטאות מתכת
id8036
דוֹבְרָה
id8035
12 דוֹבְרָה
id7906
מכלית נפט, מכלית כימית
id7879
3000-...
דוֹבְרָה
id7771
3500-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id7770
נושאת בעלי חיים
id7769
רַב תָכלִיתִי
id7768
מכלית נפט, מכלית כימית
id7713 2012-...
15000-20000
רַב תָכלִיתִי 5...
id7712 1985-...
4500-...
מוביל בתפזורת
id7711 2021-...
15000-...
רַב תָכלִיתִי
id7664 1998-...
2500-...
מוביל בתפזורת
id7660
מכלית נפט, מכלית כימית
id7655 1999-...
5000-15000
100-.../20.5/ 7.42 מוביל בתפזורת
id7649 2007-...
מוביל בתפזורת
id7648
גרוטאות מתכת
id7642
מכלית נפט, מכלית כימית
id7598 1990-2000
5000-...
מוביל בתפזורת
id7597 2003-...
91.2-.../33/ 5.5 סירת גרירה
id7584
גרוטאות מתכת
id7570
מוביל בתפזורת 12...
id5709
מוביל בתפזורת
id5708
מכלית נפט, מכלית כימית
id5707
מכלית נפט, מכלית כימית
id5231 1973-...
115985-61269
87.05-...// 87.05 ספינת RORO
id6093 1982-7340
2270-...
220-.../42/ סירת גרירה
id6127 1979-1200
120-.../26/ 8 דוֹבְרָה $375,000...
id6161 1990-...
1400-1400
60-...// 4.2 מכלית נפט, מכלית כימית
id5706
אוניית מכולות
id5705 2000-2005
15-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5503 ...-5150
סירת גרירה
id5704
אוניית מכולות
id5703 2005-...
מוביל בתפזורת
id5702 2004-...
מוביל בתפזורת
id5701
דוֹבְרָה
id5700
מכלית נפט, מכלית כימית
id5699
גרוטאות מתכת
id5698
גרוטאות מתכת
id5697
ספינת ריפר
id5696
גרוטאות מתכת
id5695 1990-2000
3000-6000
מוביל בתפזורת
id5494
10000-10000
דוֹבְרָה
id5694
מכלית נפט, מכלית כימית
id5490 2006-2007
8758-...
111.7-.../18.6/ 7.615 מוביל בתפזורת
id5693 2000-...
מוביל בתפזורת
id5692 1990-2000
3000-6000
רַב תָכלִיתִי
id5691 1995-...
גרוטאות מתכת
id5690
מוביל בתפזורת
id5689 1991-...
28000-...
מוביל בתפזורת
id5688
6000-...
רַב תָכלִיתִי
id5479 2015-2016
66.2-.../6.2/ ספינת אספקה
id5687
נושאת בעלי חיים
id5686
1.5 דוֹבְרָה
id5685
דוֹבְרָה
id5684
מוביל בתפזורת
id5683 1997-2002
28000-...
מוביל בתפזורת
id5682 2001-...
מוביל בתפזורת
id5681
דוֹבְרָה
id5680 1998-...
מוביל בתפזורת
id5679
גרוטאות מתכת
id5677
מכלית נפט, מכלית כימית
id5676
גרוטאות מתכת
id5675
גרוטאות מתכת
id5674 1992-...
10000-12000
מכלית נפט, מכלית כימית
id5673
מוביל בתפזורת
id5672
דוֹבְרָה
id5671
10000-...
דוֹבְרָה
id5670
גרוטאות מתכת
id5678
מכלית נפט, מכלית כימית
id5669
55-.../15/ דוֹבְרָה
id5668
אוניית מכולות
id5667
כלי נחיתה, טנק
id5666
סירת גרירה
id5665 2008-...
2002-...
95-...// מכלית נפט, מכלית כימית
id5664
6000-...
מוביל בתפזורת
id5663
300-400
אוניית מכולות
id5662
ספינת מעבורת
id5661
60-...// 3.8 מכלית נפט, מכלית כימית
id5660
1000-...
מכלית נפט, מכלית כימית 20...
id5659
מכלית נפט, מכלית כימית
id5658 2000-...
1500-...
70-...// מוביל בתפזורת
id5657 2007-...
רַב תָכלִיתִי
id5656
ספינת מעבורת
id5655
מכלית נפט, מכלית כימית 1...
id5654
20000-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5653 2003-...
ספינת RORO
id5652
מכלית נפט, מכלית כימית
id5651 1980-...
2500-...
רַב תָכלִיתִי 850,000...
id5650
נושאת בעלי חיים
id5649
מזח צף
id5648
700-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5647
סירת גרירה
id5646
ספינת RoPax
id5645
5000-...
דוֹבְרָה
id5644 1996-...
מוביל בתפזורת
id5643 2000-...
אוניית מכולות
id5642
קטמרן
id5641 1990-...
35-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5640 1982-1995
8500-8500
מוביל בתפזורת
id5058 2000-4000
3398-4000
89.96-.../14/ 5.6 מכלית נפט, מכלית כימית
id5639
גרוטאות מתכת 340...
id5638 2000-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5637
ספינת RORO
id5636
מכלית נפט, מכלית כימית
id5635
3000-3500
נושאת בעלי חיים
id4684
65-3000
74.8-.../12.6/ 5.2 אוניית מכולות
id5634
150-...
סירת גרירה
id5633
מכלית נפט, מכלית כימית
id5632
מכלית נפט, מכלית כימית
id5631
מוביל בתפזורת
id5630 1992-...
47071-...
183.2-...// 12.31 מכלית נפט, מכלית כימית
id4625 1985-1995
3025-...
// 3.5 מכלית נפט, מכלית כימית 5...
id4610 1985-1995
3025-...
// 3.5 מכלית נפט, מכלית כימית 5...
id5629
ספינת RORO
id5628
נושאת בעלי חיים
id5627
ספינת RORO
id5626
מוביל בתפזורת
id5625
ספינת RORO
id5624
ספינת אספקה
id5623
מכלית נפט, מכלית כימית
id5622
7-...
מוביל בתפזורת
id5621
ספינת RORO
id5620
ספינת RoPax
id5619
140-...// ספינת RORO
id5618
/6/ 1.8 כלי נחיתה, טנק
id5617
סירת גרירה
id5616
6000-...
מוביל בתפזורת
id5615
7-...
ספינת RORO
id5614
20000-...
מוביל בתפזורת
id5613
150-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5612
2000-...
מוביל בתפזורת
id4513 2003-...
300-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5611 2011-...
1500-1500
מוביל בתפזורת
id5610
מוביל בתפזורת
id5609
סירת גרירה
id5608
מכלית נפט, מכלית כימית
id5607
מוביל בתפזורת
id5606
סירת גרירה
id5605 1998-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5604
קטמרן
id5603
סירת גרירה
id5602
מוביל בתפזורת
id5601
7000-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5600
מכלית נפט, מכלית כימית
id5599 1997-...
4152-...
8.9 אוניית מכולות 3...
id5598 2009-...
2500-...
78-...// 6 מכלית נפט, מכלית כימית
id5597 1999-...
4000-...
מוביל בתפזורת
id5596
מכלית נפט, מכלית כימית
id5595
דוֹבְרָה
id5594
5500-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5593
1000-2000
מכלית נפט, מכלית כימית
id5592 2000-...
12000-...
דוֹבְרָה
id5591
מכלית נפט, מכלית כימית
id5590
מכלית נפט, מכלית כימית
id5589
תמיכה בצלילה
id5588
סירת גרירה
id5587
כלי מנוף
id5586 1985-1995
35-...// סירת גרירה 1...
id5585
סירת גרירה
id5584
3000-...
70-...// מוביל בתפזורת
id5583
סירת גרירה
id5582
ספינת מעבורת
id5581 1970-...
42-.../28/ ספינת מעבורת
id5580
ספינת RORO
id5579
// דוֹבְרָה
id5578
ספינת אספקה
id5577
גרוטאות מתכת
id5576
כלי בונקר
id5575
20-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5574
ספינת RORO
id5573
50000-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5572 2009-...
ספינת אספקה
id5571
מכלית נפט, מכלית כימית
id5570
ספינת RoPax
id5569 1995-2005
2000-2500
מכלית נפט, מכלית כימית
id5568 1982-...
20000-25000
מכלית נפט, מכלית כימית
id5567
5000-5000
דוֹבְרָה
id5566
גרוטאות מתכת
id5565
גרוטאות מתכת
id5564
נושאת בעלי חיים
id5563 1995-...
8500-...
מוביל בתפזורת
id5562 1994-...
3500-...
מכלית נפט, מכלית כימית
id5561 1970-...
800-3000
מכלית נפט, מכלית כימית 400,000...
id5560
3200-...
כלי אספקת פלטפורמה (PSV)
סה"כ נמצא: 2166
שלח בקשה

תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן

עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!

1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה

כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר