כלי חוות רוח - כל הבקשות למכירה

DWT L/B/D draft Region
id8740 2013 Crew Boat - Wind Farm Vessel For Sale 2013 18.5/6.1/ 1.1 כלי חוות רוח
id8711 1999 12/4.2/ 1.2 כלי חוות רוח
id8712 2014 22.83/7.36/ 1.05 כלי חוות רוח
id8719 24m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081642 2014 abt. 28 23.95/8/ 1.6 כלי חוות רוח
id8720 21m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1085466 2015 21.3/7.66/ 1.1 כלי חוות רוח
id8721 26m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1077512 2012 abt. 30 25.75/10.08/ 1.8 כלי חוות רוח
id8722 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078089 2011 19.2/7.3/ 1.2 כלי חוות רוח
id8731 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078061 2012 abt. 14 18.5/7.5/ 1.45 כלי חוות רוח
id8699 21m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081335 2012 21/6.4/ 1 כלי חוות רוח
id8700 18m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081333 2012 17.5/6.4/ 1 כלי חוות רוח
id8681 26m Crew Transfer Vessel for Sale / #1089151 2020 abt. 25 25.75/10.06/ 1.8 כלי חוות רוח
id8684 26m Crew Transfer Vessel for Sale / #1112512 2019 abt. 25 26.03/10.3/ 2.74 כלי חוות רוח
id8687 25m / 41 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1112617 2020 25/8/ 1.1 כלי חוות רוח
id8611 41m Crew Transfer Vessel for Sale / #1092296 2018 abt. 178 41.15/8/ 2.38 כלי חוות רוח
id8459 23m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1112452 2011 23.1/5.4/ 0.9 כלי חוות רוח
id8269 2008 abt. 318 53.3/9.75/ 2.44 כלי חוות רוח
id8271 2008 abt. 315 51.8/9.76/ 2.13 כלי חוות רוח
id8201 17m / 15 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1117353 2013 17/7/ 1.4 כלי חוות רוח
id8123 45m / 112 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1091288 2017 abt. 270 45/8/ 1.85 כלי חוות רוח
id8102 25m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078412 1999 abt. 14 25.14/8.02/ 1.2 כלי חוות רוח
id8101 2011 12.15/4.86/ 0.9 כלי חוות רוח
id8021 20m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078406 2011 20/6.5/ 1.7 כלי חוות רוח
id8024 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078332 2013 18.9/7.2/ 1.4 כלי חוות רוח
id7885 51m / 82 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1071530 2008 abt. 356 50.5/8.84/ 2.9 כלי חוות רוח
id7894 2011 18.2/8/ 1.5 כלי חוות רוח
id7895 2010 21.3/6.4/ 1.7 כלי חוות רוח
id7896 17m Crew Transfer Vessel for Sale / #1101417 2013 17/6.7/ כלי חוות רוח
id7779 Crew Transfer / Windfarm Support Vessel for Sale 2014 20// כלי חוות רוח
id7780 Crew Transfer Vessel for Sale (Laid up) 2012 18.5// כלי חוות רוח
id7803 26m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1077511 2012 abt. 29 25.75/10.06/ 1.45 כלי חוות רוח
id7725 Hybrid Propulsion Crew Transfer Vessel - New Build 2022 25.8// כלי חוות רוח
id7590 26m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1123548 2022 25.8/9/ 1.97 כלי חוות רוח
id3867 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1077730 2012 25.75/10.06/ 1.75 כלי חוות רוח
id3870 30m / 80 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1062376 2002 abt. 39 29.8/7.5/ 2.22 כלי חוות רוח
id3985 2014 Crew Boat - Wind Farm Vessel For Sale & Charter 2014 20/7.8/ 2.6 כלי חוות רוח
id4005 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1085399 2014 25.75/10.4/ 2.2 כלי חוות רוח
id4080 12m / 29 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1116966 2013 12// כלי חוות רוח
id4081 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1112289 2013 18.5/6.1/ 1.26 כלי חוות רוח
id4084 22m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1000353 2008 21.83/4.9/ 1.1 כלי חוות רוח
id4089 12m / 29 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1116967 2008 12// כלי חוות רוח
id4090 12m / 29 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1116968 2006 12// כלי חוות רוח
id4114 2010 CREW BOAT Wind Farm Vessel For Sale 2010 18/6/ 1.4 כלי חוות רוח
id4586 25m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078333 2013 25.28/6.4/ 1.7 כלי חוות רוח
id4782 26m / 50 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1080550 2013 25.75/10.04/ 2.2 כלי חוות רוח
id4795 40m / 50 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1067098 2006 abt. 90 40.37/7.5/ 2.3 כלי חוות רוח
id4803 34m / 80 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1074397 2010 abt. 74 34.4/6.5/ 1.93 כלי חוות רוח
id4848 2012 CREW BOAT Wind Farm Vessel For Sale & Charter 2012 14/5/ 1 כלי חוות רוח
id4849 2008 CREW BOAT Wind Farm Vessel For Sale 2008 abt. 11 15.43/6.3/ 0.9 כלי חוות רוח
id4920 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1000019 2008 abt. 45 19.2/5.4/ 1.5 כלי חוות רוח
id4923 24m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1089436 2015 24/10/ 1.7 כלי חוות רוח
id5031 PRICE REDUCED // 3 SISTERS available // USD14mio for en-bloc sale (4vsls) 40m / 100 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1091148 2021 abt. 170 40.27/8.2/ 2 כלי חוות רוח
id5042 PRICE REDUCED // 3 SISTERS available // USD14mio for en-bloc sale (4vsls) 40m / 100 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1091148 2021 abt. 170 40.27/8.2/ 2 כלי חוות רוח
id5045 15m Crew Transfer Vessel for Sale / #1117211 2020 14.9// כלי חוות רוח
id5060 21m Crew Transfer Vessel for Sale / #1117144 2005 abt. 15 20.8/4.8/ 1.07 כלי חוות רוח
id5063 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078445 2013 18.5/6.1/ 1.26 כלי חוות רוח
id5064 54m Crew Transfer Vessel for Sale / #1074286 2010 abt. 226 53.96/9.14/ 2.39 כלי חוות רוח
id5067 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078336 2012 abt. 24 18.5/6.1/ 1.26 כלי חוות רוח
id5204 12m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1112521 2004 12/4.1/ 0.4 כלי חוות רוח
id5740 26m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1088539 2015 abt. 30 26.3/5.9/ 1.75 כלי חוות רוח
id5967 34m / 47 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1048088 1981 abt. 70 33.53/7.56/ 1.52 כלי חוות רוח
id5968 29m / 45 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1082414 2003 abt. 24 29.02/9.18/ כלי חוות רוח
id5969 43m / 62 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1046560 1984 abt. 249 42.67/8.53/ 3 כלי חוות רוח
id5970 36m / 47 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1045069 1982 abt. 165 35.71/7.5/ 1.1 כלי חוות רוח
id5971 31m / 47 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1046802 1997 abt. 100 30.9/6.1/ 1.25 כלי חוות רוח
id5977 22m / 27 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1000020 2000 21.5/7/ 1.3 כלי חוות רוח
id6004 Damen Alucat 1405 // 15m / 18 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1105138 2005 14.5/4.7/ 0.75 כלי חוות רוח
id6038 20m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081656 2014 19.5/7.8/ 1.48 כלי חוות רוח
id6061 FMB5919 - Crew Transfer Vessel / Survey / Windfarm Support Vessel 1996 25.14// כלי חוות רוח
id6108 49m / 80 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1066589 2005 abt. 428 48.8/9.14/ 2.74 כלי חוות רוח
id6112 28m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1089555 2015 abt. 30 27.5/8.9/ 1.3 כלי חוות רוח
id6114 26m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1091257 2016 abt. 30 26.3/8.9/ 1.57 כלי חוות רוח
id6115 Location: Larose 50m Crew Transfer Vessel for Sale / #1060425 1999 50.3/9.7/ 2.47 כלי חוות רוח
id6254 30m / 47 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1073812 2009 abt. 186 30/10/ 2 כלי חוות רוח
id6258 14m Crew Transfer Vessel for Sale / #1112595 1999 14.3/5.65/ 1.5 כלי חוות רוח
id6267 20m Crew Transfer Vessel for Sale / #1112601 2007 abt. 15 19.97/6.2/ 0.9 כלי חוות רוח
id6301 2011 Crew Boat - Wind Farm Vessel For Sale 2011 16.5/6/ 0.8 כלי חוות רוח
id6304 16m / 30 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078401 1996 16/5/ 1.5 כלי חוות רוח
id6319 34m Crew Transfer Vessel for Sale / #1022718 1980 abt. 28 33.61/6.1/ 1.6 כלי חוות רוח
id6347 18m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078376 2012 17.5/6.4/ 1 כלי חוות רוח
id6359 17m / 20 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1089517 2009 abt. 18 16.66/4.84/ 2.18 כלי חוות רוח
id6376 58m / 110 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1091251 2016 abt. 160 57.6/12.5/ 2.24 כלי חוות רוח
id6387 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1079589 2012 25.75/10.04/ 2.2 כלי חוות רוח
id6389 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081446 2013 abt. 25 25.75/10.4/ 2.2 כלי חוות רוח
id6487 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1077109 2012 abt. 15 25.75/10.4/ 2.2 כלי חוות רוח
id6497 27m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078388 2013 27.4/10.5/ 2.4 כלי חוות רוח
id6499 26m / 24 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1080522 2012 25.75/10.4/ 2.2 כלי חוות רוח
id6587 20m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078414 1999 19.5/6/ 1.5 כלי חוות רוח
id6595 15m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1000350 1997 14.98/5.01/ 1.5 כלי חוות רוח
id6608 20m Crew Transfer Vessel for Sale / #1104082 2017 abt. 16 19.7/8.2/ 1.7 כלי חוות רוח
id6613 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078062 2012 abt. 14 18.5/7.5/ 1.45 כלי חוות רוח
id6619 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078418 2012 19/7.3/ 2 כלי חוות רוח
id6638 16m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081326 2009 15.5/6.3/ 1 כלי חוות רוח
id6665 19m / 20 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1117155 2022 18.85/7.5/ 1.33 כלי חוות רוח
id6699 2012 Crew Boat - Wind Farm Vessel For Sale & Charter 2017 21.5/6.2/ 1.4 כלי חוות רוח
id6735 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1080551 2013 25.75/10.4/ 2.2 כלי חוות רוח
id6739 14m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081314 2012 14/5/ 1 כלי חוות רוח
id6756 26m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1092644 2016 abt. 34 25.94/11.2/ 2.16 כלי חוות רוח
id6857 31m / 34 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1052126 1992 30.8/7.8/ 1.14 כלי חוות רוח
id6942 16m Crew Transfer Vessel for Sale / #1123506 1985 15.7/4.65/ 1.89 כלי חוות רוח
id6943 13m / 30 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1123505 1981 13.3/4.31/ 1.1 כלי חוות רוח
id6954 17m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1123504 1988 16.6/5/ 1.3 כלי חוות רוח
id7038 55m / 100 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1084639 2016 abt. 210 55/9/ 3.2 כלי חוות רוח
id7039 31m Crew Transfer Vessel for Sale / #1085812 1984 30.99/6.48/ 1.33 כלי חוות רוח
id7041 17m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1081612 2013 17/6.2/ 1.6 כלי חוות רוח
id7042 52m Crew Transfer Vessel for Sale / #1065189 2005 abt. 428 51.82/9.14/ 2.74 כלי חוות רוח
id7070 21m Crew Transfer Vessel for Sale / #1112449 2012 21.3/6.4/ 0.8 כלי חוות רוח
id7098 21m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1000352 2007 20.83/4.9/ 1.2 כלי חוות רוח
id7134 19m / 12 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1078088 2011 19.2/7.3/ 1.2 כלי חוות רוח
id7146 12m / 29 pax Crew Transfer Vessel for Sale / #1112522 2006 12/4.1/ 0.6 כלי חוות רוח
id7203 15m Crew Transfer Vessel for Sale / #1112316 2003 15.1/4.76/ כלי חוות רוח
id7225 Location: Larose 50m Crew Transfer Vessel for Sale / #1047464 1996 50.29/9.66/ 2.13 כלי חוות רוח
id7347 Damen Fast Crew Service Vessel - Windfarm Suppport / Crew Boat 2013 25.68// כלי חוות רוח
סה"כ נמצא: 112
שלח בקשה

תפריט ראשי
אנשי קשר
חפש כלי
חדשות אחרונות
16 בדצמבר 2021
עיצוב מעודכן

עיצוב האתר עודכן. כל עמוד מותאם לטלפונים ניידים. תהנה מחיפוש ספינה!

1 בדצמבר 2021
שינוי עקרונות שיתוף הפעולה

כרגע אתה יכול לחתום על המנוי שלנו. העלות היא $300 עבור מנוי שנתי. תקבל את כל מסד הנתונים, בתוספת הצעות חדשות לאורך כל תקופת המנוי. צור קשר